Antònia Vicens

Poemas

Traducción de Carlos Vitale

 


 

Juan Gris: Mujer sentada

 De joveneta volia ser  amazona  
la culpa  un anunci de Martini 
en què una dona amb un vestit de tul 
recorria la retxa infinita de la mar 
muntada en una euga blanca  vaig 
sentir dir té càncer  no 
sobreviurà l'estiu  llavors vaig voler 
ser un cavall  alat  
galopant a la sella  de la Mort.


De jovencita quería ser  amazona
la culpa  un anuncio de Martini
en que una mujer vestida de tul
recorría la orilla infinita del mar
montada en una yegua blanca  oí
decir tiene cáncer  no
sobrevivirá al verano  entonces quise 
ser un caballo  alado
galopando a la grupa  de la Muerte.


Trets em fereixen el front rajolins de sang em tapen la vista alguns curiosos m'aconsellen que vagi al servei d'urgències no sé com els he d'explicar que no som jo qui s'està dessagnant. Tiros me hieren la frente hilos de sangre me tapan la vista algunos curiosos me aconsejan que vaya al servicio de urgencias no sé cómo tengo que explicarles que no soy yo quien se está desangrando.
Posant veu de nàufrag se m'arrapa a la pell voldria retenir-me doblegar-me una vegada fa temps em vaig perdre al parc globus música carrets de gelat i ocults entre les fulles de les palmeres àngels voraços rosegaven nens. Poniendo voz de náufrago se me agarra a la piel quisiera retenerme doblegarme una vez hace tiempo me perdí en el parque globos música carritos de helado y ocultos entre las hojas de las palmeras ángeles voraces roían niños.
Aquest neguit cada dia passar l'aspirador per tots els racons de casa que no quedin planys ni engrunes de cap veu després m'assec i escolt el silenci. Esta inquietud cada día pasar el aspirador por todos los rincones de la casa que no queden lamentos ni migajas de ninguna voz después me siento y escucho el silencio.


 

Cabecera

Portada

Índice